Dertien dorpen en een stad. Meer is het niet. En toch, de Zaanstreek bruist van de synergie tussen heden, verleden en toekomst. Het is het gebied waar veenweidegebieden en typisch Zaanse houtbouw de horizon sieren, en waar de elf kilometer lange Zaan met haar vele monumentale windmolens en fabrieken op de oevers, als een rots in de branding pronkt en getuigt van een rijk industrieel verleden. De Zaanstreek is meer dan een gebied, het is een gevoel. En het is precies dat gevoel dat Klaas Waal en Ger Zaagsma geprobeerd hebben te vangen in hun sfeervolle weergave van de Zaanstreek 'Luchtig in Aquarel', een uitgave van APR bv.

De makers: Klaas Waal is geboren en getogen Zaankanter. Hij is woonachtig in Oost-Knollendam en bestrijkt van daaruit met de kano graag het waterrijke gebied in zijn omgeving. De interesse van deze schrijver van Luchtig in Aquarel is zo veelzijdig als de flora en fauna van zijn omgeving: de schoonheid van het veenweidelandschap en haar vogelwereld, het polderland met het typische waterbeheersysteem, het Zaanse molenbestand en ga zo maar door. Boeiende Hollandse luchten, een verstild weidelandschap, molens die daar al eeuwen lang in thuis horen en zich spiegelen in het alom aanwezige water, dat is wat kunstschilder Ger Zaagsma treffend verbeeldt in zijn aquarellen.

Om een nog beter beeld te schetsen, bestrijkt Zaagsma het natuurgebied van onder ander het Wormer- en Jisperveld graag met de boot. Het uitwerken van de schetsen en tekeningen geschiedt in zijn atelier in Wormer. Hij geeft nadrukkelijk aan niet alleen de Zaanstreek te schilderen zoals zij al in andere boeken staat, maar juist het toevoegen van moderne elementen geeft Luchtig in Aquarel net de meerwaarde die het maakt tot een compleet en realistisch portret van wat met recht een van de rijkste streken van Nederland genoemd wordt. Het boek is te koop bij de Zaanse boekhandelaren; wordt tijdens exposities (vaak tegen een feestprijs) aangeboden en kan in het atelier besteld worden.